Mesafeli Satış Sözleşmesi

Cayma Hakkı ve İade Politikaları

Satıcı ve Alıcı Bilgileri

1. Satıcı

Ünvanı: REHBERİM SENSİN AKADEMİ (Alihan Solak)

Adres: ERZURUM

Telefon: 0 (554) 537 97 25

E-Posta: bilgidestek@rehberimsensin.com

1.2. Alıcı

Adı Soyadı: [Tüketici Adı Soyadı]

T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik No]

Adresi: [Tüketici Adresi]

Cep Telefonu: [Tüketici Cep Telefonu]

E-mail Adresi: [Tüketici E-mail Adresi]

2. Tanımlar

Site: rehberimsensinakademi.com adresinde bulunan web sitesini, veya satıcının belirleyeceği başka bir siteyi,

Sözleşme: İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesini,

Hizmet: Rehberim Sensin tarafından işbu sözleşme kapsamında sunulacak uzaktan eğitim hizmetlerini,

Paket: Tüketici tarafından işbu sözleşme çerçevesinde seçilen uzaktan eğitim kapsamında Tüketiciye sunulacak hizmetleri ve dökümanları,

Video Ders: Tüketicinin internet üzerinden kendi tercihine göre Rehberim Sensin’den satın aldığı ve paket bitişine kadar internet aracılığı ile faydalanabileceği sisteme kayıtlı olarak sunulan video dersleri ifade eder.

3. Konu

İşbu sözleşmenin konusu, Tüketicinin Sitenin elektronik ortamında satın aldığı, aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen eğitim paketinin teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı "Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun" ve ilgili "Mesafeli Satışlar Yönetmeliği" hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

4. Sözleşme Konusu Paket, Ödeme Şekli ve Paketin Kullanımı

4.1. Paket Bilgileri

Paket, işbu sözleşme çerçevesinde Tüketicinin kendi tercihine göre Rehberim Sensin Akademi’den satın aldığı ve belirli tarihe kadar internet aracılığıyla faydalanabildiği uzaktan eğitim kapsamındaki videoları ve dökümanları kapsar.

4.2. Ödeme Şekilleri

Paket, kredi kartı veya havale/EFT yöntemleriyle satın alınabilir. Tüketici satın aldığı paketin satış bedelini belirlediği ödeme şekli ile gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Tüketici, seçmiş olduğu ödeme yöntemiyle ilgili işlem yaptığı banka ile yaşanması muhtemel sorunlardan tamamen kendisi sorumludur. Kredi kartı ile taksitli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Tüketici, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Tüketici arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Paketin Kullanımı

a) Tüketicinin sözleşme konusu hizmetten faydalanabilmesi için "Rehberim Sensin Akademi" sitesinde yer alan üyelik ve satış işlemlerini tamamlaması ve bu kapsamda satış sözleşmesiyle ilgili maddeleri okuyup ilgili onay alanlarını işaretlemesi gereklidir.

b) Tüketici satın alma işlemini tamamladığında, işbu sözleşmenin ilgili bölümlerinde açıkça belirtilen temel nitelikler, satış fiyatı ve ödeme şekli ile kullanıma ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan etmiş olur.

c) Sözleşmeyi kabul eden ve ücretini ödeyen Tüketici, sözleşme bitişine kadar paket kullanım hakkına sahiptir.

d) Sözleşme konusu video ders hizmetinin aynı anda çok sayıda farklı kullanıcı tarafından izlenmesi halinde Tüketici, Rehberim Sensin tarafından uyarılır; uyarıların dikkate alınmaması durumunda ilgili Tüketicinin söz konusu hizmetten faydalanma hakkı iptal edilebilir.

e) Sözleşme konusu video ders hizmet sunumunda, kullanıcı bilgisayar IP numarası kayıt altına alınarak, herhangi bir yanlış kullanım durumunda sorumlu IP sahibi savcılığa bildirilerek, hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

5. Rehberim Sensin Akademi ve Tüketici Sorumlulukları

5.1. Rehberim Sensin Akademi’nin Yükümlülükleri

a) Rehberim Sensin, sözleşme konusu paketleri, internet sitesi sayfasında sunduğu ön bilgilendirme metni doğrultusunda eksiksiz olarak Tüketiciye sunmakla sorumludur. Ancak, Tüketicinin kendisine ait internet bağlantısı, teknik alt yapı, bilgisayar/cep telefonu/tablet vb. araçlardan kaynaklanan sorunlardan dolayı satın aldığı hizmete ulaşamamasından Rehberim Sensin sorumlu tutulamaz.

b) Video dersler için teslim, satın alan tüketicinin koşulları (Aldığı Eğitimin Mesleki Sınırlılıkları) sağladığına emin olunur olunmaz 30 gün içinde Tüketicinin kullanımına sunulması şeklinde yapılacaktır.

c) Rehberim Sensin, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda sözleşme konusu paketi kısmen veya tamamen, taahhüt ettiği zamanda sunamaz ise durumu mümkün olan en kısa sürede Tüketiciye bildirmekle yükümlüdür.

d) Rehberim Sensin, sözleşme konusu pakette çeşitli sebeplerle yapacağı güncellemeler karşılığında Tüketiciden ilave bir ücret talep etmeyecektir.

e) Tüketiciler, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini Satıcının internet sitesinde verilen iletişim bilgilerini kullanarak Rehberim Sensin Akademi’ye ulaştırabileceklerdir.

5.2 Tüketicinin Yükümlülükleri

a) Tüketici, internet sitesinde yer alan sözleşme konusu paketin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve kullanım bilgileri ile ifaya ilişkin olarak Dijital Kurs tarafından yüklenen ön bilgilendirme metnini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

b) Tüketici satın aldığı paketin ücretini, belirlediği ödeme şekli ile gerçekleştirmekle yükümlüdür.

c) Tüketicinin satın aldığı hizmet içeriğinde yer alan, sunumlar, görseller, metinler ve konuşmaların bütün telif hakları Rehberim Sensin’e aittir. Tüketici sunumları, görselleri, metinleri ve konuşmaları Rehberim Sensin’den izin almadan sözleşme koşulları dışında kullanamaz. Eğitim içeriklerini kopyalamak suretiyle Rehberim Sensin’e ait olan teknikleri farklı dijital ve/veya dijital olmayan eğitim portallarında sunamaz, satamaz veya paylaşamaz. Hizmetin toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan Tüketici ve buna bağlı olarak ilgili organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini Rehberim Sensin’e ödemekle yükümlüdür. Söz konusu pakete ait şifre bilgilerini başkalarına veren ya da paylaşan Tüketici, doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Sözleşmeye konu olan paketin içinden alınmış görsel malzemeleri, sunumları, sesleri, videoları ve ilgili olabilecek her türlü medyayı aynıyla veya alıntılanmış haliyle herhangi bir internet sitesinde, sosyal medya ortamında veya herkese açık olacak şekilde çoğaltmak, kopyalamak, yayınlamak veya dağıtmak kesinlikle yasaktır. İzinsiz dağıtım yapan ya da hesap paylaşımı yapan Tüketicilerin hesapları iptal edilip haklarında yasal işlem başlatılır.

d) Sözleşmeyi onaylayan Tüketici tüm eğitim paketleri veya kampanyalarla ilgili olarak Rehberim Sensin’in yapacağı her türlü tanıtım amaçlı ilan, reklam ve bilgilendirme amaçlı SMS mesajları gönderimine izin vermiş sayılır.

6. Çekme Hakkı

6.1. Cayma Hakkı

27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin ‘Cayma Hakkı’nın istisnalarının düzenlendiği 15. maddesinin e fıkrası uyarınca ‘Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler’ ve ğ fıkrası uyarınca; ‘Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler’ cayma hakkının istisnası niteliğindedir.

7.Ödeme İadesi

Sözleşme konusu hizmetin Rehberim Sensin tarafından ifa edilememesi veya Tüketici hakem heyeti tarafından Tüketiciye bedel iadesine karar verilmesi durumlarında, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıdaki gibidir:

7.1. Kredi Kartı veya Havale İle Ödeme

Kredi kartı ile ödeme yapılmışsa banka veya ödeme kuruluşunun komisyon tutarı iade edilmez. Kredi kartı veya havale ile ödeme yapılmışsa KDV tutarı iade edilmez. Kalan ödeme tutarlarının tümü kredi kartına veya Tüketicinin maille bildirmiş olduğu kendi adına kayıtlı banka hesap numarasına iade edilir.

7.2. Tüketici Beyanı

Tüketici, tüm bu ödeme iade prosedürünü okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder.

Gizlilik ve Uyuşmazlık

8. Gizlilik ve Rekabet Yasağı

Taraflar, gerek sözleşme süresince ve gerekse sözleşmenin sona ermesi veya feshi halinde bile, birbirleriyle çalışmaları süresince diğer taraf ile ilgili olarak doğrudan ve/veya dolaylı olarak edindikleri bu sözleşmeye konu faaliyetlerden doğan ticari sır veya özel nitelikteki bilgileri, ticari sonuçları, istatistikî bilgileri, uzaktan eğitim bilgi ve bilgisayar/internet şifrelerini, doküman, eğitim dokümanı vs belgeleri, uzmanlık bilgilerini, üçüncü şahıslara açıklamamayı ve gizliliği tam olarak korumayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Resmi kurum ve kuruluşlar tarafından gelen yasal olarak tedariki zorunlu bilgi istekleri bu maddenin dışında değerlendirilecektir. Resmi kurum ve kuruluşların bu yöndeki bilgi talepleri Tüketici tarafından Rehberim Sensin’e bildirilecektir.

9. Uyuşmazlık ve Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için Rehberim Sensin’in veya Tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Ankara Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

10. Yürürlük

10.1. Tüketicinin Rehberim Sensin Akademi’nin internet sitesinde sözleşmeyi kabul etmesi ve ücretini ödemesinden sonra sözleşme yürürlüğe girmiş olur ve taraflar açısından hüküm ve sonuç doğurur.

10.2. İşbu sözleşmede Rehberim Sensin’in yüklenmiş olduğu paket teslimi edimi, satın alınan eğitim paketinin bitişine kadar geçerli olup, bu tarihten itibaren Rehberim Sensin’in ifa yükümlülüğü tamamen ortadan kalkmaktadır.

Tüketici, işbu sözleşmeyi ve ön bilgilendirme metnini elektronik ortamda teyit etmekle, ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.